Pad naar deze pagina: van Spiegelpaleis naar:

Door volwassenen:

 

Een verhaal over Wu Wei voor kinderen en volwassenen
Door Toa Teh Jing van Lao Zi

Meester Weetnietveel ging eens uit wandelen. Hij kwam langs een sloot en zag dat Wijskind naar de kikkers stond te kijken. Eén van hen zat stilletjes op een tak.
Meester Weetnietveel wees ernaar en zei:

‘Kijk, deze kikker gaat wu wei doen.’ ‘Wuweiwatte?’ vroeg Wijskind.
‘Gewoon: wu wei’, antwoordde meester Weetnietveel.
‘Wat is dat voor een wei? Je hebt zeker niet lekker geslapen.’�‘Jawel hoor, ik ben helemaal fris. Wu wei is Chinees en het betekent: niet doen.’
‘Bedoel je nou dat die kikker gewoon niets gaat doen?’

‘Nee, hij gaat niet gewoon niks zitten doen, maar hij kiest er juist voor om niet iets te doen.’
‘Ik begrijp er niets van.’�‘Als je naar hem kijkt lijkt het net alsof hij niets doet. Hij is niet moe of zo, maar hij heeft er zelf voor gekozen om zich even niet bezig te houden met zijn eigen dingen.’ ‘Hoe kan dat nou?’
klik op link voor het hele verhaal 

Klik hier voor het vervolg.

 

Door Mascha Jongman

Achter het gedrag

Is een kind verdrietig, dan zegt men, 
het is niet weerbaar

Doet een kind boos, dan zegt men, 
Het is brutaal!!

Kijk eens verder, ieder gedrag
vertelt een heel bijzonder verhaal

Je kind verdedigt zich als een ridder tegen een draak

Je kind uit verdriet als een rivier die overstroomt

Kijk niet alleen naar het gedrag, de buitenkant
Vraag je af, wat is hier nu echt aan de hand

Het is vaak nodig om het gedrag te vertalen
Dan zullen draken verdwijnen en het water kan dalen

Je kind is dan weer eigenzinnig en speciaal
De ware ziel van jouw kind vertelt een heel bijzonder verhaal

 

Door Katja van Kasteren – de Veer 

Door de ogen van een kind

Ik zie de wereld anders.

Ik ben zo open en zo puur.

Ik kijk voorbij de sluiers en zie zo veel meer.


En wat ik voel is heel intens.


Ik voel zo veel meer.


En niet alles is eens van mij van wat ik voel.


Maar hoe moet ik uitleggen wat ik bedoel.


Als ik zelf nog niet eens begrijp wat ik allemaal voel.


Je kunt me helpen leren.


Leren te begrijpen


Je kunt me begeleiden


langs de weg die ik loop


Maar geef me wel de ruimte


Laat mij mezelf zijn


Ik ben ik


en jij bent jij


Ik ben bijzonder


net als jij.

 

 

door Willian Martin, Uit de Tao Te King voor Ouders

Bevrijd jezelf van zorgen

Om als ouder te kunnen overleven

moet je ophouden met

piekeren, plannen maken en je zorgen maken.

 

Jij en je kinderen

zijn uit Tao geboren,

worden door Tao gevoed

en zullen naar het zelfde Tao terugkeren.

Als je hiervan niet bewust bent,

zul je de ellende die je in de wereld tegenkomst

met de ware aard van het bestaan verwarren

en in de greep van de angst raken.

 

Maar als je beseft hoe de dingen werkelijk zijn,

zal je vertrouwen steeds sterker worden.

Als je vertrouwen hebt

zul je je kinderen kunnen zien

zoals ze werkelijk zijn.

Pas als je oog hebt voor hun ware aard,

kun je werkelijk van hen houden.

Door werkelijk van je kinderen te houden

zul je je eigen diepere aard realiseren.

 

Door je diepere aard te realiseren

zul je in contact komen met het eeuwige

 

Deze waarheden liggen ten grondslag

aan alle spirituele tradities

Vertrouw erop.

 

 

Door Hanneke

Tevreden zijn is glimlachen naar je spiegelbeeld.

 

De wereld beter maken

Er bestaat een mooi verhaal over een wetenschapper die in zijn bureau zit te werken aan een project om de wereld te verbeteren. Dan komt zijn dochtertje van vijf jaar binnen en zegt. "Pappa wil je met mij spelen?" Haar vader antwoordt dat hij geen tijd heeft en dat ze hem verder moet laten werken "want ik wil de wereld beter maken', zegt hij. Zijn dochter zeurt nog wat, maar dan zegt ze opeens; "Mag ik je helpen, dan ben je vlugger klaar met de wereld te verbeteren." Haar vadre is vertederd en zoekt een oplossing. Hij vindt in een tijdschrift een mooie wereld kaart en scheurt die in stukken en geeft het aan zijn dochtertje. " Hier breng jij deze wereld maar weer helemaal in orde. Als het jou lukt om de wereld in elkaar te zetten, dan weet ik vervolgens hoe ik de wereld echt moet verbeteren.

Hij hoopt zo voor derest van de dag van haar af te zijn. Hij denkt dat ze er wel een tijdje mee bezig is want ze kent de wereld kaart niet. Maar na een kwartiertje komt ze terug met de wereldkaart netjes aan elkaar geplakt.

"KLaar!, roept ze uit. "Hoe heb je dat gedaan?", vraagt haar vader verbaasd. "Gemakkelijk", zegt zijn dochter. "Toen je de kaart uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat op de achterkant een mens stond. Toen ik de wereld niet in elkaar kon zetten, heb ik alle stukjes omgedraad en eerst de mens in orde gebracht. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was.

 

 

 

Uit: De Profeet door de Libanese dichter en schilder Kahlil Gabran

En hij zei:
Je kinderen zijn je kinderen niet.
 Zij zijn de zonen en dochters van ‘s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je, 
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Jij mag hun geven van je liefde, maar niet van je gedachten,
 want zij hebben hun eigen gedachten.
Jij mag hun lichaam huisvesten, maar niet hun zielen, 
want hun zielen vertoeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken,
 want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt je met zijn kracht,
 opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.
Jullie zijn de bogen,
 waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is.

 

 

 

Uit: de Profeet van Kahlil Gibran

Zij komen door je,
maar zijn niet van je.
En hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Jij mag hun geven van je liefde,
maar niet van je gedachten.
Want zij hebben hun eigen gedachten.

 

 

 

 


Dit was een tekst over Spiegelkinderen
Ontwerp: Ineke Keesom • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen.