Pad naar deze pagina: van Artikelen naar: Kleuters in de aandacht >

Wanneer is een kleuter leerrijp?

Dit onderwerp komt in het algemeen en vooral ter sprake bij kinderen die 6 jaar zijn geworden of nog 6 moeten worden in de zomer tot 1 oktober.  

Als kleuterjuffen kijken we naar 3 dingen die tot ontwikkeling moeten zijn gekomen:

1.De fysieke ontwikkeling                      

2. De cognitieve ontwikkeling

3. De sociaal emotionele ontwikkeling

Ad 1. Als een kind zich fysiek tot een leerrijpe kleuter heeft ontwikkeld dan zie je het lichaam zich strekken, het kleuter buikje verdwijnt, de tanden gaan vaak al wisselen. Ze zijn fysiek in staat om al dingen te kunnen zoals bijvoorbeeld touwtje springen, hinkelen, huppelen, balans hebben. Ze zijn zich bewust van de ruimte om zich heen, weten ze wat voor, achter, onder, boven en naast is. Ze krijgen gevoel voor tijd, de seizoenen, de dagen van de week, wanneer ze jarig zijn. Voor de fijne motoriek kijken we of het kind kan knippen, een potlood goed kan vasthouden en met naald en draad uit de voeten kan. Het kind heeft zijn lichaam paraat om te gaan leren!

Ad 2. Voor de cognitieve ontwikkeling wordt gekeken of het kind voldoet aan de reken- en taalvoorwaarden. Kan het kind bijvoorbeeld ordenen; blokken op vorm of kleur sorteren? Kan het taakgericht werken? Als een kind er nog niet klaar voor is gaat het makkelijk spelen met de blokken i.p.v. sorteren. Op taal gebied kijken we onder meer of het kind letters in klank kan herkennen en kan het de eerste letter van zijn naam schrijven. Hoe gaat het rijmen? Rijmt het met bestaande woorden of verzinselwoorden?

Ad 3. Kan een kind voor zichzelf opkomen, durft het in zijn eentje een liedje in de kring te zingen? Begrijpt het dat je onderhandelend leert spelen, niet iemand buitensluiten maar kijken hoe je samen kan spelen. Is het kind emotioneel stevig genoeg om te voelen dat het zichzelf waard vindt om in de eerste klas te zitten.

Balans

Als bovengenoemde drie punten tot ontwikkeling zijn gekomen en in balans zijn dan ben je leerrijp. Als dit niet in balans is dan kan dat een reden zijn om daar met de ouders over te spreken en  samen te besluiten om het  kind een jaartje langer te laten kleuteren. Dit alles is natuurlijk geen harde wetmatigheid. Er wordt ook naar de persoonlijkheid van het kind gekeken.

 

 


Dit was een tekst over Spiegelkinderen
Ontwerp: Ineke Keesom • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen.