Pad naar deze pagina: van Artikelen naar:

Wat is jouw rol als ouder bij een open dag?

Je hebt als ouder een belangrijke rol vóór, tijdens en vooral na een bezoek aan een open dag. Je kind helemaal vrijlaten in de keuze is niet verstandig; tot een jaar of 14 kunnen ze over het algemeen de consequenties van dit soort beslissingen nog niet volledig overzien.  

1. Vóór de open dag

 Een goede voorbereiding is belangrijk. Stel vooral open vragen aan je kind, zoals:
Van welke opleiding wil jij een open dag bezoeken? Wat verwacht je te horen en te zien over deze opleiding? Wat wil je weten?  Welke vragen wil je stellen? Wanneer is dit bezoek geslaagd voor jou?

2. Tijdens de open dag

Ga mee naar de opendag, je aanwezigheid is wel degelijk belangrijk en ook ondersteunend voor je kind. Het is belangrijk om samen met je kind deze ervaringen te delen ook al zullen ze beiden anders zijn. Door je aanwezigheid kan je je beter inleven in je kind en hem of haar beter begrijpen. Geef ruimte om je kind zijn of haar eigen ervaringen te laten hebben. Kinderen letten over het algemeen op andere dingen dan ouders. Zo letten zij meestal op de sfeer en het sociale klimaat. Ouders stellen vaak net weer wat andere vragen dan hun kinderen en onthouden andere informatie. De informatie van beiden is wezenlijk.

3. Na de open dag

Je belangrijkste taak na het bezoek van de opendag is  in gesprek gaan met je kind door vragen te stellen zoals.  Wat vond je van de open dag? Wat sprak jou aan en waarom?  Wat sprak jou niet aan en waarom? Wat heeft deze open dag je opgeleverd?  Wat is nu je vervolgstap? Door echt te luisteren en de ervaringen samen te vatten en terug te geven kan je je kind spiegelen wat het heeft ervaren. Stimuleer je kind om een plus en min punten lijstje te maken en eventueel een verslagje over de school.  

door; Judith van den Berge, januari 2017


Dit was een tekst over Spiegelkinderen
Ontwerp: Ineke Keesom • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen.